S ciljem podizanja razine sigurnosti cestovnog prometa Grad Gospić i Općina Karlobag su danas osposobili radarske uređaje (kamere) na četiri nove lokacije:

  1. ulica Bilajska kod kbr. 79; D50
  2. ulica Smiljanska kod kbr. 148.
  3. Novoselo Trnovačko, kod kbr 7.; D25 (15km)
  4. Baške Oštarije (Općina Karlobag) ulica kroz mjesto Baške Oštarije; D25 (15km+100m)

Gs Press